Jak jest zakres naszej cywilnej odpowiedzialności?

Dzieci, cały proces opiekuńczy oraz wychowawczy związany z ich posiadaniem nierzadko bywa przeżyciem wysoce traumatycznym. Czy to cały zespól problemów związany z okresem niemowlęcym pod postacią: zaprać, kolek, czkawki, braku łaknienia, ząbkowania; problemy dzieci małych, czyli: nauka chodzenia, mówienia, samodzielności oraz samoświadomości. Następnym etapem jest już dorastanie i dojrzewanie, które pociąga za sobą tak szerokie spektrum problemów, że czasu na ich omówienie nigdy dość nie będzie. Na każdym etapie życia dziecka rodzice oraz opiekunowie zmuszeni są podejmować tak błahe jak i ważkie decyzje, musza również zmagać się z ogólną znieczulicą na przykład ze strony lekarz czy urzędników, zmuszeni są również ponosić odpowiedzialność cywilną za mniej lub bardziej celowe wybryki swoich pociech. Czytaj dalej

Reklamy